Najlacnejším riešením TV príjmu je DVB-T

Najlacnejším riešením TV príjmu je DVB-T

 

Pokiaľ ste sa rozhodli pre digitálny príjem televíznych staníc  prostredníctvom bežnej antény (terestriálny digitálny príjem DVB-T), potrebujete:

 

 

Zariadenie pre DVB-T príjem

Ak bývate v oblasti, ktorá je  pokrytá digitálnym terestriálnym signálom, tak pre príjem digitálnej televízie cez anténu budete potrebovať:

  • vonkajšiu alebo vnútornú anténu (vertikálna polarizácia) 
  • DVB-T prijímač (používajte odporúčané prijímače) alebo televízor so vstavaným DVB-T dekodérom
  • v prípade použitia externého DVB-T prijímača, tak aj prepojenie DVB-T prijímača s televízorom (najbežnejšie SCART káblom)


Všetky tieto zariadenia môžete získať sammozrejme u nás na predajni.

Overiť si pokrytie Vašej obce + zistiť presné frekvencie pre spávne nastavenie Vášho STB si môžte sem

 

Inštalácia a nastavenie DVB-T zariadenia

K bezchybnému príjmu všetkých televíznych staníc je dôležité nastavenie antény a DVB-T prijímača. Pre optimálne nastavenie odporúčame využiť služby špecializovaných firiem. Odbornú montáž vám zabezpečia v predajniach anténnej techniky.

Pre príjem televíznych staníc v digitálnej kvalite je dôležité okrem nastavenia antény aj prvotné nastavenie DVB-T prijímača. Pri prvom spustení DVB-T prijímača je potrebné vyhľadať a uložiť TV stanice. Takmer všetky DVB-T prijímače umožňujú automatické vyhľadanie s možnosťou uloženia všetkých dostupných televíznych a rozhlasových staníc. Jednoduchým jednorázovým úkonom bude DVB-T prijímač pripravený ku každodennému použitiu.

Užitočné rady - všeobecne

  • v prípade nekvalitného signálu natočte anténu iným smerom, signál môže byť vysielaný z iného vysielača, než kam máte nasmerovanú anténu, alebo použite aktívnu anténu
  • pokiaľ Váš (starší) televízor nemá video vstup (SCART), ale len okrúhly anténny konektor, musíte použiť DVB-T prijímač s tzv. modulátorom (UHF výstup)
  • pre príjem DVB-T môže byť spoločná TV anténa (STA) nevhodná, poraďte sa preto s jej prevádzkovateľom (spravidla správcom domu) a použite individuálnu anténu
  • pokiaľ máte doma viac televízorov, budete potrebovať DVB-T prijímač ku každému z nich. Je možné rozbočiť signál za DVB-T prijímačom, ale potom na každom TV prijímači by ste videli ten istý program. Zmysel má teda signál rozbočiť ešte pred DVB-T prijímačom – všetky doteraz používané signálové súpravy je možné využiť. Alebo môžete rovno použiť televízor so zabudovaným DVB-T tunerom.

Keď je kvalita príjmu DVB-T kolísavá, obvykle ide o vysoký zisk anténového predzosilovača a vznik intermodulácií, ktoré spätne ovplyvňujú príjem signálu digitálneho vysielania a divákovi sa javia ako výpadky príjmu, rozpadávanie obrazu až po nemožnosť vôbec zachytiť digitálny signál.
Odporúčame použiť smerovú anténu ale bez predzosilovača. Ak je predzosilovač nutný, znížte jeho zisk na minimum.
      
Príjem DVB-T je nekvalitný, aj keď podľa mapy pokrytia by mal byť signál dostatočný

  • Všetky digitálne vysielacie siete sú prevádzkované na frekvenciách a v parametroch (výkony a vyžarovacie diagramy), určených Telekomunikačným úradom SR. Pokrytie signálom na mapách pokrytia je grafickou interpretáciou matematického modelu šírenia signálu a nemusí sa presne zhodovať s reálnym príjmom i vzhľadom na použité prijímacie zariadenie. Výpočet vychádza z profilu terénu a obecných fyzikálnych zákonitostí šírenia elektromagnetického vlnenia a nezahrňuje individuálne vplyvy spôsobené miestnou zástavbou, energetickým, trakčným či trolejovým vedením apod. Zároveň môže dochádzať, najmä pri používaní širokopásmových predzosilovačov, k intermoduláciám, spôsobených blízkym vysielačom iného užívateľa frekvenčného spektra (napr. GSM). Pri príjme na vnútornú izbovú anténu je nutné počítať s vyššou potrebnou intenzitou signálu a používanie týchto antén je obmedzené len na menšie oblasti okolo jednotlivých vysielačov. Pre príjem signálu digitálnych vysielačov je vhodné použiť anténu s vertikálnou polarizáciou a vysokým ziskom, ale bez predzosilovača, ak je predzosilovač nutný, znížiť jeho zisk na nevyhnutné minimum tak, aby sa zamedzilo vzniku prípadných intermodulácií. Anténa by mala byť smerovaná na vysielač.

 

Viac informácií najdete tu

© 2010 Created by mirodre. Powered by clever CMS.